O javnoj nabavi

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČL. 76. ZAKONA O JN

Temeljem članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.), Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja – ravnateljica Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

PLAN NABAVE

Na temelju članka 28., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16.),  Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice objavljuje:

 

REGISTAR UGOVORA

Prema članku 10. stavku 1. točki 9  Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN br. 25/13., 85/15.) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi objavljujemo:

 

PODACI IZ PRETHODNE INFORMACIJSKE OBAVIJESTI (PIO)

  • nema

 

PONIŠTENI POSTUPCI

 

SKLOPLJENI UGOVORI

Obavijest o sklopljenim ugovorima javne nabave male vrijednosti:

 

OBJAVLJENI POSTUPCI JAVNE NABAVE

 

OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE

  • Objave u Narodnim novinama o natječajima Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na „Tražilica objava – Jednostavna“ i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja. Naziv naručitelja, Internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.