O javnoj nabavi

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČL. 76. ZAKONA O JN

Sukob interesa

Temeljem članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: „ZJN 2016.“) sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelji usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

  1. Ako predstavnik naručitelja obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. Ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5%

Temeljem članka 80. stavka 2. ZJN 2016. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice kao javni naručitelj objavljuje da postoji šest (6) gospodarskih subjekata s kojim bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. ZJN 2016., kako slijedi:

  1. LIM,obrt za limarske usluge i trgovinu, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 95, 48 000 Koprivnica
  2. SIS IT d.o.o., Gibanična ulica 3, 48 000 Koprivnica
  3. Elektromat d.o.o., Peteranska cesta 22, 48 000 Koprivnica
  4. ENTER KOPRIVNICA d.o.o., Zrinski trg 1/1, 48 000 Koprivnica
  5. Centar za inovacije u hrani – INNOTECH d.o.o., Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
  6. Regionalna energetska agencija Sjever, Miroslava Krleže 81, 48 000 Koprivnica

Ova obavijest daje se temeljem izjave predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.

PLAN NABAVE

Na temelju članka 28., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16.),  Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice objavljuje:

 

REGISTAR UGOVORA

Prema članku 10. stavku 1. točki 9  Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN br. 25/13., 85/15.) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi objavljujemo:

 

PODACI IZ PRETHODNE INFORMACIJSKE OBAVIJESTI (PIO)

  • nema

 

PONIŠTENI POSTUPCI

 

SKLOPLJENI UGOVORI

Obavijest o sklopljenim ugovorima javne nabave male vrijednosti:

 

OBJAVLJENI POSTUPCI JAVNE NABAVE

 

OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE

  • Objave u Narodnim novinama o natječajima Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na „Tražilica objava – Jednostavna“ i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja. Naziv naručitelja, Internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.