O javnoj nabavi

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČL. 76. ZAKONA O JN

Temeljem članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.), Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja – ravnateljica Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o postojanju sukoba interesa

PLAN NABAVE

Na temelju članka 28., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16.),  Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice objavljuje:

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

I. izmjena Plana nabave

Plan nabave za 2019.

I. izmjena Plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018.

Dopuna Plana nabave za 2017.

I. Izmjena Plana nabave za 2017.

Plan nabave za 2017.

I.Izmjena Plana nabave za 2016.

Plan nabave za 2016.godinu

 

REGISTAR UGOVORA

Prema članku 10. stavku 1. točki 9  Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN br. 25/13., 85/15.) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi objavljujemo:

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga u Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u Agenciji

 

PODACI IZ PRETHODNE INFORMACIJSKE OBAVIJESTI (PIO)

nema

 

PONIŠTENI POSTUPCI

ima (ažurirano 30.08.2017.)

Dana 29.08.2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je   Odluka o poništenju PDF 29072017  za: Izgradnju višestambene zgrade P28-POS4, ulica Zvonimira Goloba, k.č.br.5497-12 u k.o. Koprivnica, koja se gradi po programu društveno poticane stanogradnje.

 

SKLOPLJENI UGOVORI

Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN:

U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30. rujna 2015.. objavljena je Obavijest o sklopljenom Ugovoru za izgradnju PRVE ECO SANDWICH KUĆE  u Koprivnici

Koprivnica, 30. rujan 2015.

 

OBJAVLJENI POSTUPCI JAVNE NABAVE

Postupci u otvorenom roku: nema

Postupci u tijeku obrade: nema

 

OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE

Objave u Narodnim novinama o natječajima Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na „Tražilica objava – Jednostavna“ i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja. Naziv naručitelja, Internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.