Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE

Općenito

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. godine.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice (www.apos-koprivnica.hr).

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici: 

 • mogućnost preskakanja navigacije i prelazak na glavni sadržaj
 • tekst i pozadina zadovoljavaju dobar kontrast (prilagođene boje)
 • osigurana je mogućnost jednostavne prilagodbe veličine fonta bez gubitka okolnog teksta (sadržaja)
 • povećana primarna veličina fonta zbog lakše čitljivosti na 16px
 • sav tekst poravnat je u lijevo
 • dodana je mogućnost da korisnici sami promjene kontrast boja na web stranici
 • na web stranici se koristi bez serifni font
 • svi linkovi (poveznice) osim što se raspoznaju bojom naglašeni su i podcrtavanjem
 • navigacijski izbornici imaju vidljivu samu prvu razinu navigacije
 • omogućeno je korištenje tipkovnice kao alternativnog načina izvršavanja zadataka čija je izvedba mišem teška osobama s motoričkim teškoćama, poput spajanja/uparivanja pojmova ili rukovanja grafičkim prikazima galerija fotografija unutar lightboxa može se zatvoriti klikom miša na bilo koje područje oko fotografije, nije potrebno kliknuti na specifičan gumb
 • web stranica koristi standardne HTML5 elemente (header, nav, section, footer i dr.)
 • za naslove se koriste h1, h2, h3, h4, h5 i h6 elementi dok se za odlomke koristi p element
 • na web stranici nema audio sadržaja
 • nema ograničenog vremena za unos podataka (kontakt forme)
 • koristi se vizualni indikator fokusa
 • sve fotografije sadrže opis u alt tagovima kako bi slabovidne osobe mogle čuti opis fotografije

Status usklađenosti

Mrežna stranica Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica Agencije većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana
 • nije osiguran alternativni zvučni opis informacije
 • na stranici je djelomično dostupan widget koji omogućuje ispravljanje teksta

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava je sastavljena 23.06.2020. godine.

Stvarna evaluacija usklađenosti ovih internetskih stranica utemeljena je samoprocjenom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se upotrebljavati za obavješćivanje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice o svim neusklađenostima te traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja Direktive možete ostvariti slanjem e-pošte na adresu apos@grad.koprivnica.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske kojeg možete kontaktirati na broj telefona 01/4609-041, telefax 01/4609-096 ili putem elektroničke pošte na adresu ppi@pristupinfo.hr.