Zaštita osobnih podataka

Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka( NN 42/18) osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice obveznik je primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka(EU) 2016/679, te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke prikuplja i koristi.

Pravilnik o evidencijama osobnih podataka te prikupljanju, obradi i korištenju podataka

Pravila zaštite osobnih podataka (GDPR)

Zahtjev za ostvarenje prava na prigovor na obradu osobnih podataka

Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima

Zahtjev za povlačenje privole

Zahtjev za ispravak_brisanje_ogranicenje_obrade