Novosti

SLOBODNI STANOVI U POS4

objavljeno 30.05.2017

Slobodni stanovi u POS4 su: S9, S10, S17, S18, S25. Slobodne stanove možete pogledati u katalogu stanova POS4.


Otvorena PRVA ECO-SANDWICH KUĆA

objavljeno 06.10.2016

U srijedu, 07.09.2016. godine održana je svečanost otvorenja PRVE ECO-SANDWICH kuće na kojoj su kupcima uručeni ključevi od njihovih stanova. Svečanosti su prisustvovali zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika, predsjednik gradskog vijeća, pročelnice Upravnih odjela Grada Koprivnice, gradski vijećnici, direktori gradskih poduzeća, predstavnici poslovnih banaka i štedionica i drugi.


Agencija APOS na novoj lokaciji

objavljeno 21.04.2016

Obavještavamo sadašnje i buduće kupce stanova u Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice da je Agencija preselila u Mosnu ulicu 15, prostor GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, ured 2.8 na prvom katu zgrade Komunalnog sektora.


Potpisivanje Dodatka I. Ugovoru o poslovnoj suradnji s poslovnim bankama i štedionicama

objavljeno 21.03.2016

U petak, 18. ožujka 2016. godine u prostorijama Gradske uprave potpisani su Ugovori o poslovnoj suradnji, za kreditiranje kupaca stanova u POS obiteljskoj kući (PRVA ECO SANDWICH KUĆA sa tri stana), između predstavnika poslovnih banaka, predstavnika stambenih štedionica i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice. Privredna banka Zagreb, Podravska banka, Hrvatska poštanska banka, Erste […]


Otvorena treća koprivnička “Šparna hiža”

objavljeno 29.10.2014

U utorak, 28.10.2014. godine održana je svečanost otvorenja treće koprivničke “Šparne hiže” na kojoj su kupcima uručeni ključevi od njihovih stanova. Svečanosti su prisustvovali gradonačelnica Grada Koprivnice, zamjenici gradonačelnice, pročelnice Upravnih odjela Grada Koprivnice, gradski vijećnici, saborski zastupnik Darko Ledinski, direktori gradskih ustanova i poduzeća, predstavnici poslovnih banaka i štedionica. Otvorenju su također prisustvovali predstavnici […]


Potvrda glavnog projekta

objavljeno 20.09.2013

Agencija za društveno poticanu stanogradnju je dana 19.09.2013. kao investitor dobila Potvrdu glavnog projekta – akt na temelju kojeg je dozvoljena gradnja treće “Šparne hiže” P 29. Potvrda glavnog projekta


Potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji

objavljeno 11.07.2013

U petak, 28.lipnja 2013.godine u prostorijama Gradske uprave potpisani su Ugovori o poslovnoj suradnji, za kreditiranje kupaca stanova u stambeno poslovnoj zgradi P-29 (3. Šparnoj hiži), između predstavnika poslovnih banaka, predstavnika stambenih štedionica i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.