Novosti

Potvrda glavnog projekta

objavljeno 20.09.2013

Agencija za društveno poticanu stanogradnju je dana 19.09.2013. kao investitor dobila Potvrdu glavnog projekta – akt na temelju kojeg je dozvoljena gradnja treće “Šparne hiže” P 29. Potvrda glavnog projekta


Potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji

objavljeno 11.07.2013

U petak, 28.lipnja 2013.godine u prostorijama Gradske uprave potpisani su Ugovori o poslovnoj suradnji, za kreditiranje kupaca stanova u stambeno poslovnoj zgradi P-29 (3. Šparnoj hiži), između predstavnika poslovnih banaka, predstavnika stambenih štedionica i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.