Potvrda glavnog projekta

objavljeno 20.09.2013

Agencija za društveno poticanu stanogradnju je dana 19.09.2013. kao investitor dobila Potvrdu glavnog projekta – akt na temelju kojeg je dozvoljena gradnja treće “Šparne hiže” P 29.

Potvrda glavnog projekta