Potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji

objavljeno 11.07.2013

U petak, 28.lipnja 2013.godine u prostorijama Gradske uprave potpisani su Ugovori o poslovnoj suradnji, za kreditiranje kupaca stanova u stambeno poslovnoj zgradi P-29 ( 3. Šparnoj hiži), između predstavnika poslovnih banaka, predstavnika stambenih štedionica i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.

Zagrebačka banka, Splitska banka, Privredna banka Zagreb, Erste banke i Raiffeisen stambena Štedionica već su bile uključene u realizaciju Programa društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici i to kao pružatelji usluge kreditiranja  kupaca stanova u 1. i 2. Šparnoj hiži. S njima Agencija već ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji te je ovom prilikom  potpisan Dodatak ugovoru o poslovnoj suradnji.

Od ove godine, uz  realizaciji projekta 3. Šparne hiže, svoje usluge kreditiranja kupaca ponudile su još i Podravska banka, Hrvatska poštanska banka, PBZ stambena štedionica i HPB stambena štedionica. Sa njima je potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji.

Ispred Agencije ugovore  je potpisala  ravnateljica Agencije Jasna Markušić.

Dakle, stanari treće „Šparne hiže“ moći će birati između devet banaka i stambenih štedionica koje su pokazale interes za kreditiranje i odabrati njima najpovoljniju.