“Šparna hiža” P30 / POS2

Faza izgradnje: 100%

Zgrada je sagrađena na parceli k.č.br. 5497/8 k.o Koprivnica, površina čestice 1.531 m2.

Projektiranje i izgradnja  po sistemu „ključ u ruke“ povjerena je po  provedenom javnom nadmetanju zajednici ponuditelja Tehnika d.d. Zagreb i Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb.

Autorica idejnog rješenja je Ana Sarić, dipl.ing.arh., a glavna projektantica Tanja Goleš, dipl.ing. arh..

Zgrada je  predani na korištenje stanarima  u srpnju 2012. godine.

Banke partneri na realizaciji projekta: Hypo – Alpe – Adria bank, Zagrebačka banka, Raiffeisen stambena štedionica, Splitska banka, Privredna Banka Zagreb.