Obavijest kupcima POS4

objavljeno 23.10.2017

Trenutno je u izradi Prijedlog  izmjena i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji čiji je cilj usklađivanje najviših prodajnih cijena sa realnim stanjem u graditeljstvu te jasnije definiranje prava i obveza neprofitnih pravnih osoba koje osniva jedinica lokalne samouprave.

Omogućiti će se brže pokretanje novog programa stambenog zbrinjavanja koji bi u konačnici omogućio višestruke koristi za Republiku Hrvatsku, privlačenje deficitarnog kadra (rješavanje stambenog pitanja) i natalitetne politike (sigurnost doma), te poticati graditeljstvo i lokalno gospodarstvo (investicije u graditeljstvu).

Naš projekt koji je u postupku realizacije, kao takav neće se bitnije mijenjati, već će po donošenju novog Zakona o POS-u koji kreće u proceduru po hitnom postupku,  ići dalje svojim tokom prema uspješnoj realizaciji.