JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana u obiteljskoj kući na lokaciji „Cvjetna“

objavljeno 01.09.2020

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15 , 57/18 i 66/19), članka 18.  Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5 od 18.10.2016.), Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici, objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana u obiteljskoj kući na lokaciji „Cvjetna“

koja će se graditi prema Programu društveno poticane stanogradnje

u Gradu Koprivnici,

a radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

 

I.

Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Koprivnice, koji se grade na lokaciji „Cvjetna“ u ulici Ruđera Boškovića bb, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.

Investitor izgradnje stanova je Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: APOS). Stanovi su veličina od 77,67 m2 do 106,26 m2 uz koje se nalaze vrtovi veličina od 55,54 m2 do 214,13 m2.

II.

Pravo na podnošenje Zahtjeva za odobravanje kupnje stana, iz Programa POS-a na području Grada Koprivnice, imaju  svi građani – državljani Republike Hrvatske radi rješavanja njihovih stambenih potreba.

 

III.

Zahtjev za odobravanje kupnje stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u APOS-u, Trg dr. Žarka Dolinara 1 (prostor bivše vojarne), Koprivnica, soba br. 3, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati i na mrežnim stranicama APOS-a www.apos-koprivnica.hr .

Zahtjevu se prilaže dokumentacija čiji je popis sastavni dio Zahtjeva za odobravanje kupnje stana.

IV.

Lista reda prvenstva utvrđuje se na osnovi slijedećih mjerila:

  • Stambenog statusa i uvjeta stanovanja podnositelja zahtjeva,
  • dužine prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada,
  • životne dobi podnositelja zahtjeva,
  • broja članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
  • broja djece na redovnom školovanju,
  • stručne spreme podnositelja zahtjeva,
  • godina radnog staža ostvarenog u RH za podnositelja zahtjeva,
  • statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
  • statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva
  • zdravstvenog stanja – invalidnosti ili tjelesnog oštećenja podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva.

V.

Bodovanje  i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Koprivnice.

Navedenu Odluke moguće je dobiti na uvid u APOS-u ili na mrežnim stranicama APOS-a pod rubrikom „O agenciji“.

 

VI.

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom, može se dostaviti poštom na adresu  Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice, Zrinski trg  1, s naznakom: „Zahtjev za odobravanje kupnje stana“, na adresu elektroničke pošte: apos@grad.koprivnica.hr ili osobno na adresu Trg dr. Žarka Dolinara 1 (prostor bivše vojarne), Koprivnica, soba broj 3, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

 

VII.

Zahtjevi se mogu predati zaključno do 21.08.2020. godine.

VIII.

Povjerenstvo će izvršiti bodovanje i utvrditi prijedlog Liste reda prvenstva koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Grada Koprivnice i na mrežnim stranicama APOS-a.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se, pisanim putem, podnosi gradonačelniku Grada Koprivnice u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama APOS-a.

O osnovanosti prigovora odlučuje gradonačelnik.

 

IX.

 

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči  i na mrežnim stranicama APOS-a.

 

X.

Dodatne informacije podnositelji zahtjeva mogu dobiti u APOS-u, Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica, soba br. 3 i na broj telefona 048/279 528, svakog radnog dana u vremenu 7,00-15,00 sati.

 

URBROJ: 98/2020

Koprivnica, 14.08.2020.

GRAD KOPRIVNICA

Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici