Kuće Cvjetna

Faza izgradnje: 90%

 

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice započela je sa izgradnjom 2 stambene kuće (dvojne građevine) sa 6 stanova koje se grade na lokaciji “Cvjetna” u ulici Ruđera Boškovića bb po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici.

Obje obiteljske kuće projektirao je A PLUS d.o.o. Koprivnica sa glavnim projektantom Kristijanom Garaj, dipl.ing.arh. Odabrani Izvođači radova na izgradnji 2 obiteljske kuće su TERMIKA RUŽIĆ J.D.O.O. iz Koprivnice te MIJATOVIĆ, OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA, FASADERSKE I GRAĐEVINSKE RADOVE iz Koprivnice.

Svaka kuća sastoji se od 2 etaže (prizemlja i kata). Dvije stambene jedinice su jednoetažne dok je jedna dvoetažna, a sve jedinice imaju zaseban ulaz izvana. Stanovi su trosobni, troipolsobni te četverosobni veličina od 77,67 m2 do 106,26 m2. Svaki stan imati će spremište, parkirno mjesto te vrt veličina od 55,54 m2 do 214,13 m2.

Kupnjom stana po Programu POS-a omogućuje se rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završetak radova u roku.

Pogodnosti kod kupnje stana po Programu POS-a jesu obročna otplata po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata, cijene i rokova otplate.

Kod kupnje stana uz obročnu otplatu, ukupan rok otplate ne može biti duži od 31 godine, ako se kupac odluči za korištenje 1 godine počeka.

U prvom dijelu obročne otplate koji ne može biti duži od 21 godine, kupac otplaćuje kreditna sredstva banke (kamatna stopa prema ponudama banaka od 2,90% do 3,20% u HRK i od 2,90% do 3,95% u EUR), a u drugom dijelu nakon podmirenja duga banci otplaćuje javna sredstva.

Kamata na javna sredstva za vrijeme počeka do podmirenja duga banci iznosi 1% godišnje (konformno) i pripisuje se glavnici, a za razdoblje otplate kamatna stopa iznosi 2% godišnje (dekurzivno).

Predviđena prodajna cijena stanova na lokaciji “Cvjetna” za kuću 1. iznosi 9.490,11 kuna/m2, cijena kuće 2. iznosi 9.468,06 kuna/m2, cijena vrtova stanara za obje kuće iznosi 50 kuna/m2, dok je maksimalna cijena stana po Programu POS-a 10.200,00 kuna/m2.

Kuće će biti energetskog razreda „B“  sa predviđenim podnim grijanjem, keramikom I. klase, kvalitetnim sanitarijama, kliznim stijenama, 5 -godišnjom garancijom i ostalom vrhunskom opremom.

Banke koje će kreditirati kupce stanova su Erste banka, Hrvatska poštanska banka i Podravska banka.