OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA KOPRIVNICE

objavljeno 02.07.2019

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/2018) u poredak Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive EU/2014/55 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014., a kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi. Zakonom se uvodi obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018. te obveza izdavanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.

Sukladno gore navedenom Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice 01. srpnja 2019. godine omogućila je  zaprimanje računa  pristiglih u formi e-računa.

Mail adresa za zaprimanje e-računa je: klaudija.domijan@grad.koprivnica.hr