Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice završila je s izgradnjom 2 stambene kuće (dvojne građevine) sa 6 stanova koje su izgrađene na lokaciji „Cvjetna“ u ulici Ruđera Boškovića po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici.

Izgrađena PRVA ECO SANDWICH KUĆA ima 3 stambene jedinice, različitih površina od 73 m2, 97 m2 i 110 m2, 5 parkirališnih mjesta te vrtove. Kuća ima naziv PRVA ECO SANDWICH KUĆA jer su fasadni zidovi izrađeni od novog, jedinstvenog, predgotovljenog, ventiliranog, betonskog sendvič panela naziva ECO SANDWICH PANEL, koji je izrađen od recikliranog betona i reciklirane opeke s toplinskom izolacijom od ECOS mineralne vune.

Program POS 3 uključuje izgradnju stambeno-poslovne zgrade na k.č.br. 5497/9, k.o. Koprivnica, površine čestice 1.600 m2. U zgradi su predviđena 24 stana ukupne neto korisne površine 1534,49 m2, od čega 3 jednosobna , 6 dvosobnih te 15 trosobnih. Svaki stan ima spremište i parkirališno mjesto.

Izgrađena zgrada ima 28 stanova od čega 8 jednosobnih, 5 dvosobnih i 15 trosobnih stanova ukupne neto korisne površine 1644,48 m2. Svaki stan ima spremište u podrumu te pripadajuće parkirališno mjesto od čega su neka u natkrivenom dijelu prizemlja, a neka na otvorenom dijelu parcele. Zgrada ima pristupni put te hortikulturno uređen okoliš zgrade. Prodajna cijena stana iznosila je 7.329,45 kn/m2 neto korisne površine.

Izgrađena zgrada ima 28 stanova od čega 8 jednosobnih, 5 dvosobnih i 15 trosobnih stanova ukupne neto korisne površine 1538,94 m2. Svaki stan ima spremište u podrumu te pripadajuće parkirališno mjesto od čega su neka u natkrivenom dijelu prizemlja, a neka na otvorenom dijelu parcele. Zgrada ima pristupni put te hortikulturno uređen okoliš zgrade. Prodajna cijena stana iznosila je 7.329,45 kn/m2 neto korisne površine.


Što je APOS?

APOS je agencija za društvenu poticanu stanogradnju Grada Koprivnice. Bavimo se planiranjem i izgradnjom stanova. Saznajte sve relevantne informacije o projektima i informirajte se o programu društveno poticane stanogradnje. Također, pratite javna nadmetanja i tijek realizacije naših projekata.